Regulamin

Informacja ogólna

Sklep KLEKS jest własnością firmy:
MB-WB S.C.
ul. B.Krzywoustego 25/8
80-360 Gdańsk

zwany dalej sprzedającym .
Nr.wpisu CEIDG : WSO-III.7330.19960.2018. JR przez Prezydenta Miasta Gdańska
REGON: 381702362, NIP : 584-277-92-45

Przedmiot działalności gospodarczej:
47.78Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Kontakt:
tel. +48 789-296-110
email: kleks@kleks.com.pl

Ochrona danych osobowych

Sklep KLEKS zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. “O ochronie danych osobowych”. Udostępnione dane osobowe będą nam jedynie służyć do realizacji zamówień. Zgodnie z ustawą klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, oraz do zażądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Jak zamawiać?

Dokonywanie zakupów w sklepie https://www.kleks.com.pl możliwe jest tylko drogą elektroniczną. Sklep nie przyjmuje zamówień przez telefon, fax itp. Jako zamówienie rozumie się poprawnie wypełniony formularz zamówienia na stronie Sklep KLEKS i potwierdzenie zgodnie z instrukcjami.
Sklep KLEKS nie wymaga rejestracji do złożenia zamówienia.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep internetowy www.kleks.com.pl realizuje wyłącznie zamówienia składane przez osoby fizyczne, pełnoletnie lub osoby prawne – zwane dalej kupującymi. Możliwe jest dokonanie zamówienia za pomoc poczty elektronicznej – email. 

Ceny, oferta, dowody zakupu, koszty:

Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Sklep KLEKS wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy cen produktów wystawionych na sprzedaż w ramach serwisu internetowego www.kleks.com.pl .W przypadku błędnego wpisania ceny produktu wystawionego na sprzedaż sprzedający rości sobie prawo do zmiany błędnej ceny na cenę właściwą nawet po złożeniu oferty kupna przez kupującego. W takim przypadku sprzedający ma obowiązek poinformować klienta o zmianie błędnie podanej ceny produktu, a kupujący ma prawo wycofać się ze złożonej oferty kupna.
Produkty zamieszczone w sklepie nie stanowią bazy magazynowej, zatem nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Do zamówionego towaru doliczany jest koszt opakowania, zabezpieczenia i wysyłki towaru. Koszt jest obliczany i wyświetlany przed zatwierdzeniem zamówienia.
Do towaru dodawany jest zawsze dowód zakupu (paragon).
Sklep internetowy Sklep KLEKS MB-WB S.C. wystawia faktury VAT na życzenie klienta.

Warunki realizacji zamówienia:

Warunkiem realizacji zamówienia jest kompletne i poprawne wypełnienie formularza danych teleadresowych. Bezwarunkowo ilość towarów na zamówieniu musi być większa od zera!.

Minimalna wartość zamówienia do wysyłki (bez kosztów wysyłki ) to 29.90 zł

Dostawa bez kosztów wysyłki powyżej (bez kosztów wysyłki ) to 250 zł

Sklep KLEKS zastrzega sobie prawo do kontaktu z zamawiającym w celu potwierdzenia zamówienia, jak również prawo do nie realizowania zamówień w przypadku wątpliwości dotyczących danych adresowych, niejasności zamówionych towarów, niemożliwości kontaktu z zamawiającym w celu wyjaśnienia niejasności.
W przypadku kiedy zamówienie nie może być w części lub całości zrealizowane, a klient dokonał przedpłaty z zamówienie na konto – różnica w kwocie niezrealizowanych towarów zostanie zwrócona na podane przez klienta konto w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku zapłaty przy odbiorze brakujące produkty z zamówienia nie zostaną ujęte na dowodzie zakupu.

Dostawa

Zamówione produkty wysyłamy na adres zamawiającego podany w formularzu. Jeśli zamówienie ma być wysłane pod dwa rożne adresy należy złożyć dwa oddzielne zamówienia. Jeśli zamówienie ma być wysłane na adres inny niż adres zamawiającego wtedy należy powiadomić sklep internetowy SKLEP KLEKS e-mailem kleks@kleks.com.pl lub zamieścić informację w uwagach w formularzu zamówienia.
Artykuły takie jak tablice edukacyjne, brystole formatu A1, których rozmiar przekracza wymiary skrzynek paczkomatowych, wysyłane są kurierem lub Pocztą Polską.

Sposób dostawy

Zamówione produkty wysyłamy do klientów za pośrednictwem

– Kuriera UPS
– Poprzez sieć PACZKOMATY (tylko artykuły nieprzekraczające wymiarów skrzynek paczkomatowych)
– Kurier InPost
– Kurier InPost za pobraniem
– Poczta Polska

Minimalna wartość zamówienia do wysyłki (bez kosztów wysyłki ) to 29.90 zł
– możliwy jest odbiór osobisty w sklepie KLEKS

Czas i informacje o realizacji zamówienia

Po otrzymaniu zamówienia obsługa sklepu przystępuje do jego realizacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków zamawianych artykułów skontaktujemy się indywidualnie z klientem i powiadomimy o terminie realizacji. Dodatkowo o terminie wysyłki towaru informujemy oddzielnym mailem. W przypadku kiedy całość zamówienia nie może zostać zrealizowana, sklep zastrzega sobie prawo do wysłania zamówienia niepełnego oraz podanie kupującemu informacji o przewidywanym czasie dostarczenia brakującego produktu/ów na swój koszt lub zwrot nadpłaty na wskazane przez klienta konto.
Dostępność podana jest orientacyjna i może ulec zmianie.
W przypadku braku towaru w Magazynie i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, sklep Internetowy https://www.kleks.com.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 5 dni (pięciu), licząc od daty jej zawarcia.
Jeśli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 5 (pięć) dni, sklep SKLEP KLEKS ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry sklep https://www.kleks.com.pl zwróci klientowi należność za towar, w ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Zwrot musi nastąpić na podany przez klienta numer konta bankowego.

Rezygnacja z zamówienia

W przypadku kiedy klient chce zrezygnować z zamówienia:
Płatnego przelewem: klient powinien poinformować sklep o rezygnacji zamówienia przed jego wysłaniem. W tym celu niezbędne jest podanie numeru konta bankowego oraz dane osoby która jest właścicielem konta w celu zwrotu dokonanej wpłaty. Tylko takie rezygnacje będą uznawane za wiążące. Jeśli zamówienie zostało przed rezygnacją zrealizowane lub zostało zrealizowane w części, zwrócona na konto zostanie różnica wynikająca z dokonanej zapłaty i zrealizowanych produktów. 

W sytuacji gdy klient nie odbierze lub odmówi odebrania przesyłki, koszt przesyłki powrotnej do sklepu ponosi klient.

Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.
2. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być złożone w postaci poczty elektronicznej – email lub na formularzu zwrotu i przesłany na adres sklepu kleks@kleks.com.pl
3. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
4. Zwrot towaru do Sklepu można dokonać przez nadanie przesyłki na adres :

Sklep KLEKS
Ul. B. Krzywoustego 25/8
80-360 Gdańsk

5. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
a. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 d. w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 e. dostarczenia Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 f. umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
7. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie Zwrot należności klientom Regulaminu. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot należności klientom

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje w następujących terminach:
a. w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Sklep;
b. w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie określonym w rozdziale Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru Regulaminu;
c. w przypadku anulowanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.
2. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie. W przypadku gdy Konsument opłacił zamówienie przy odbiorze, zwrot pieniędzy nastąpi na numer rachunku bankowego podanego w formularzu zwrotu, w którym Konsument równocześnie wyrazi zgodę na taką formę zwrotu płatności. Możliwy jest również zwrot za pośrednictwem przekazu pocztowego.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zgodnie z postanowieniami Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru Regulaminu, w przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy przez Sklep inny niż najtańszy oferowany przez Sklep sposób dostarczenia, Sklep Zwraca koszt dostawy zamówienia do Konsumenta w wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sklep.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
5. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wysławiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia i zamieszczona na stronie www.kleks.com.pl w Koncie Klienta, w szczegółach zamówienia, którego faktura korygująca dotyczy.
 

Formy zapłaty

Istnieje kilka form zapłaty za przesyłkę:
a. Płatność przy odbiorze – Klient płaci za zamówienie w momencie jego odbioru w sklepie stacjonarnym 80-360 Gdańsk ul. B. Krzywoustego 25/8 od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 18 oraz sobota 9-14, lub płatność przy odbiorze towaru dostarczonego przez kuriera InPost.
b. Płatność elektroniczne za pośrednictwem systemu płatności PayU
c. Przelew na konto: ING Bank Śląski 07 1050 1764 1000 0092 6166 2846
Wszelkie dane do przelewu zostaną przysłane drogą elektroniczną po złożeniu zamówienia i wybrania tej formy zapłaty.
Zanim dokonacie Państwo płatności przelewem prosimy o zaczekanie na mailowe potwierdzenie dostępności towaru, które zostanie przysłane w ciągu 1h-24h.
Po potwierdzeniu dostępności oczekujemy 10 dni kalendarzowych na przelew. Jeśli nie odnotujemy przelewu w przeciągu 10 dni zamówienie jest automatycznie anulowane.

 

Termin płatności

a.  Zamówienia poprzez witrynę internetową naszego sklepu, Klient ma możliwość dokonania płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
b. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką lub za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 

Koszty przesyłki

Opłata za pakowanie i przesyłkę zostanie wyświetlona przy realizacji zamówienia i jeżeli nie jest to odbiór osobisty w sklepie to koszt wysyłki wynosi:

– Kurier UPS                                                              – Kwota 30zł
– PACZKOMATY                                                     – Kwota 9,99zł (tylko artykuły nieprzekraczajce wymiarów skrzynek paczkomatowych)
– Kurier InPost                                                          – Kwota 16,50zł
– Kurier InPost  (wysyłka za pobraniem)   – Kwota 18,99zł
– Poczta Polska                                                         – Kwota 16,50zł

Opłata zostaje umieszczona na paragonie/fakturze do zamówienia.

Jeśli przesyłka nie dotrze?

Jeśli przesyłka nie dotrze w spodziewanym terminie prosimy o kontakt kleks@kleks.com.pl lub tel. +48 789-296-110.

Jeśli przesyłka dotrze uszkodzona?

Klient w momencie odbioru zamówionego produktu ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności dostarczyciela. W razie stwierdzenia braków lub zniszczenia towaru, należy w obecności przewoźnika lub pracownika poczty – jeśli odbiór następuje w urzędzie pocztowym sporządzić protokół szkody, nie przyjmując towaru. W przypadku dostawy kurierem klient jest zobowiązany do rozpakowania przesyłki i sprawdzenia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy wraz z kurierem sporządzić protokół szkody. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie sporządzonego protokołu szkody. Jedynie sporządzony na miejscu protokół szkody jest podstawą do reklamacji.

Jeśli przesyłka nie zostanie odebrana przez klienta?
Jeśli przesyłka zostanie nadana i nie zostanie odebrana przez adresata, wszelkie koszty powrotu przesyłki oraz jej ponownego nadania ponosi kupujący. W przypadku kiedy klient dokonał przedpłaty i nie odebrał przesyłki, zostanie ona nadana jedynie po uregulowaniu kosztów ponownej wysyłki oraz powrotu.

Reklamacje

Sklep KLEKS informuje, że odpowiada za niezgodność towaru z umową (rękojmia), jeżeli ta ujawni się przed upływem 2 lat do daty sprzedaży. Klient ma 2 miesiące, od momentu wykrycia niezgodności towaru z umową, na zgłoszenie reklamacji.
Jeśli towar nie posiada gwarancji producenta powinien być odesłany po wcześniejszym uzgodnieniu ze sklepem.
Adres do wysyłki reklamowanego towaru:
Sklep KLEKS MB-WB S.C.
ul. B. Krzywoustego 25
80-360 Gdańsk
Do reklamowanego towaru należy dołączyć opis reklamacji, oraz dowód sprzedaży.

Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

Zwroty towarów

Istnieje możliwość zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni liczonych od daty dostarczenia towaru. Zgodnie z Rozdziałem 2, Art.7 punktem pierwszym ustawy z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r.)
Klient rezygnujący z zakupu powinien w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru przesłać listem poleconym pismo odstępujące od umowy sprzedaży oraz informację w jaki sposób i gdzie (np.numer konta) kwota za towar ma być zwrócona.

Warunki zwrotu

Przed zwrotem należy skontaktować się z obsługą sklepu mailowo: kleks@kleks.com.pl i ustalić termin zwrotu towaru.
Towar zwracany musi być w stanie idealnym w oryginalnym pudełku i folii. Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.
Wszelkie rozliczenia wynikające ze zwrotów lub reklamacji winny być załatwione w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwrotu towaru.
Zwrotów dokonujemy przelewem bankowym na podane konto bankowe, lub przekazem pocztowym na podany adres w zamówieniu.

Przesyłki wysyłane za pobraniem nie będą odbierane.
Dane techniczne prezentowane w opisach produktów pochodzą ze stron producentów. Sklep internetowy www.kleks.net.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie. Prosimy Państwa również o współpracę w celu usprawnienia działania sklepu dla Państwa wygody.

Mamy nadzieję, że powyższy regulamin skrupulatnie informuje o warunkach dokonania transakcji. Jeśli macie Państwo jednak dodatkowe pytania prosimy o kontakt mailowy: kleks@kleks.com.pl
Wszystkie znaki firmowe, ilustracje produktów należą odpowiednio do ich właścicieli.
Zostały one użyte na stronach sklepu jedynie w celach informacyjnych.

COOKIES

Nasze strony wykorzystuj COOKIES w celach statystycznych i bezpieczeństwa. Więcej o COOKIES kliknij tutaj

RODO

Nasz sklep działa zgodnie w polityk bezpieczeństwa danych osobowych RODO. Więcej o RODO kliknij tutaj

Życzymy udanych zakupów!

Koszyk
Dołącz do listy oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Podaj poniżej swój poprawny adres e-mail.